2012. november 20., kedd

Mészáros Imre életmű-kiállítása Várpalotán (2012 november 5.)


Fenyvesi Ottó költő megnyitója

"Az embert ősi ösztön vezérli,hogy közöljön valamit, hogy jeleket, képeket alkosson.
Már az ősember is rajzolt, firkált a barlangok falára. De találtak firkákat az ókori piramisokban, a láva konzerválta Pompeiben is fennmaradtak különböző üzenetek.
A régi római épületek falán is találtak firkákat és írott üzeneteket:
„Verje meg a tizenkét Isten, Diana meg a jóságos és magasságos Jupiter azt, aki ide pisál vagy ide szarik”. Mindezt csak azért idézem, mert Mészáros Imre mostani kiállításán
szerepel egy kép: a Berényi graffiti című, amely modern, zaklatott korunk falfirkálós világát idézi meg. Kétségtelenül hosszú az út az ősi barlangrajzoktól Mészáros
Imre szitanyomatáig, amit a miskolci 21. Nemzeti és nemzetközi grafikai biennále közönsége is láthatott 2002-ben, de releváns és példaértékű.
Mészáros Imrét Várpalotán mindenki ismeri. Sokan ismerik, mint az egyik helyi iskola rajztanárát, vagy a Nagy Gyula Galéria vezetőjét, és reméljük, azok is sokan vannak, akik a kiváló művészt tisztelik benne. Szakmai tudását, művészi kvalitásait felesleges bizonygatni. Ez a most megnyíló kiállítás egyértelműen arról tanúskodik, hogy nem csak begubózó, helyi értékről van szó, hanem egy olyan alkotóról, akinek szakmai
tevékenysége a magyar képzőművészeti színtéren is tiszteletet ébreszt. Alkotásaival évtizedeken keresztül szerepelt csoportos kiállításokon. A magyar grafika egyik
vidéki nagymestere. A mostani tárlat a Vonat az égben címet viseli; olyan képek (rajzok,
nyomatok, rézkarcok, grafikák) láthatók itt és most, amelyekkel a szerző az elmúlt 47
évben különböző csoportos tárlatokon vett részt.
Úgy is mondhatnánk ez most egy Best of Mészáros Imre. Egy sajátos retrospektív kiállítás. Az életmű legjava felfűzve a csoportos kiállításokra, ahol kortársaival,
idegenekkel és barátokkal, a kollégákkal tette közszemlére alkotásait.
Az első kiállítási tárgy, a Konyhai csendélet 1965-ben szerepelt a dombóvári Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti Kör első kiállításán, majd sorjáznak a különböző
hazai és külföldi (Vilnius, Prága, Graz, Lengyelország, Kína) csoportos tárlatok, ahová Mészáros Imrét, mint a magyar grafika egyik reprezentatív alakját meghívták,
mert munkái helyet biztosítottak neki a magyar grafika mestereinek sorában.
Mészáros Imre egy ikon. Várpalota művészeti életének a legfényesebb ikonja. Úgy ahogy Veszeli Lajos Balatonalmádié, Újházy Péter Székesfehérvárré, Diénes Attila
Magyarpolányé, Somogyi Győző Salföldé. De folytathatnánk másokkal, például pécsi Vasarelyvel, akinek a nyáron ebben a teremben láthattuk műveit.
Jó, ha van egy ilyen figura a városban. Aki a művészet nyelvén egyetemes dolgokat tud megfogalmazni és olyan meghatározó mesterek sorába illeszthető, mint Kondor Béla, Kass János, Gross Arnold, Feledy Gyula, Rékassy Csaba, Bognár Zoltán. Bár egyesek
szerint az a hagyományos grafikai formanyelv, amit ők használtak, mára kiment a divatból. Persze ez egyértelműen zűrzavaros korunk divatját minősíti. Péntek
Imre művészeti író azt írja, Mészáros még tud és mer egy tágan értelmezett lírai realizmus-szürrealizmus keretei között gondolkodni és, hogy az előbb említett mesterek
nyomdokain halad. Az ő mívességük és igényességük vezérli.
És Dürert is meg kell említeni, mert Mészáros Metszetek a szülőföldről című rézkarca egyértelműen a magyar Alföldön született nemzetközi hírű németalföldi mester vonal- és képi világát idézi meg. Mészáros Imre figuratív és nonfiguratív elemekből építi fel
művészi világát. Korai témái még realisztikusak: konyhai csendélet, cementgyár, kémények, különböző figurák. De egyértelműen tükrözik a kivételes tehetséget. Aztán
egyre összetettebb látványelemekből építkezik. Művészi világában a kiindulópont mindig a kissé ironikusan értelmezett realitás, melynek elemeiből építi fel a jelképekkel átszőtt kompozíciókat, melyeken egyre több állatmotívum tűnik fel: ló, róka, kutya,
szarvas, őz, kecske, fácán, bárány, madár, galamb, tyúk, nyúl. S van itt egy őshüllő is: krokodil. De a kiállítás legutolsó képén egy naphal tűnik fel, amelynek sajátja,
hogy minden más halat elűz a tóból, ahol él.
Egyik méltatója szerint, Mészáros Imre művészetében „szoros egységben van a humor és drámaiság, vidámság és babonás félelem, a pusztulás és a teremtés katarzisa”.
Mészáros művészi kalandozásai során szürreális mezőkre, „nomád tájakra” téved, a szibériai Vanavarát képzeli maga elé, s a mongóliai Hubszugol szelét véli hallani , majd egyik költői sorozatán „Hamut havaz az idő”, és sámánok tűnnek fel képein, akiknek
oltárt épít pannon kacatokból. Életművének nagy pillanatai, a Sámánoltárok és a titokzatos Löszmélyút-kultúra. Ezeket áthatja a természet közelsége, a szülőföld különböző rétegeinek a felfejtése. A babonák, a mese és a valóság elvonatkoztatott emlékképei alkotják ennek a sorozatainak egymásra épülő struktúráit.
Térben és időben kalandozó vizuális fantáziája vonatot rak az égre, és a posztmodern kor egyik uralkodó műfaját is megidézi: graffitit firkál a berényi házfalra. Korábbi alkotói szakaszában a képi realitás, a mítosz igézetében alkotott, manapság inkább a szerkezet, a váz, az anyag, az absztrakció, az elvonatkoztatás foglalkoztatja.
Egyszóval, Mészáros Imre a figuralitástól az absztrakcióig terjedő széles skálán létrehozott egy eredeti, saját, senki máséval össze nem téveszthető képi világot,
amire a kiállításon megjelentek nagyon büszkék lehetnek."
Fenyvesi Ottó költő

2012. január 2., hétfő

Kollázsok

"...A kollázs annak való, aki szeret előrehajolva, szétterpesztett lábai közt hátrafelé kinézni a világba. Én imádok...
Bár nem válok sohasem igazi, vérbeli, szemtelen kollázskészítővé, aki bármit beépít a munkájába. Nekem az "idegen" anyag felhasználása olyan lenne, mintha lopott téglából akarnám építeni a házam. Csak saját anyagot használok, és csak papírkollázsban gondolkodom.
Eszmélésem óta kettős érzéssel létezem. Egyszerre érzem ugyanazt a dolgot közelinek, elérhetőnek, sőt meghittnek, ugyanakkor végtelenül távolinak, megfejthetetlenül titokzatosnak és idegennek.
Az eddig alkalmazott technikáknál túl sokat kellett "ügyeskednem ahhoz, hogy ennek a kettős érzésnek a párhuzamosságát valahogy "kimódoljam". A kollázsban, montázsban (kollmontázsban) számomra mintha természetesen benne lenne mindez...(együtt az akolmelegség és az elidegenedés)..."   
Mészáros Imre

2011. december 9., péntek

Papírmetszetek című kiállítás


Szülőföldem hóesésben   (2005)
vegyes technika   29x22 cm

Észak   (2008)
papírmetszet   25,5x28cm


Lelőhely   (2005)
linómetszet, maratott nyomat   17x17,5 cm

Fekete ablak   (2008)
vegyes technika   35x22 cm


Barna nyomat   (2005)
linómetszet   22x26 cm


Sámánoltár II.   (2008)
papírkollázs   22x33 cmKölykét menekítő pávián II.   (2008)
papírmetszet, digitális nyomat   43x70 cm


Zöld táj   (2005)
linómetszet, maratott nyomat   12x20 cm

Lélekmadár   (2008)
papírmetszet   33x27 cm
Március   (2008)
papírmetszet, egyedileg színezett nyomat   26x41 cm
Halott lepkék I.   (2008)
papírmetszet

Rongyszárító   (2008)
papírmetszet   28x26 cm
Álló téglalap   (2008)
papírmetszet, egyedileg színezett nyomat   35x23 cmKölykét menekítő pávián I.   (2006)
papírmetszet   35x51 cm
Dicsértessék a Jézus Krisztus
(2008)   papírmetszet   42x30 cm


Nyúlcsapda   (2007)
papírmetszet. egyedileg színezett nyomat   26x41 cmLöszmélyút Kultúra (Pincefal)
(2008)   linómetszet   26x36 cm


Hanti erdő   (2006)
papírmetszet   40x28 cmEduardo Paolozzi portréja    (2008)
papírmetszet   38x31 cmNapszámos   (2008)
papírmetszet, digitális nyomat   69x54 cm
Lélekvezető   (2006)
papírmetszet   48x46 cmLöszmélyút-Kultúra (Címer)
(2003)   papírmetszet   37x51 cm


Szakadt struktúra   (2008)
papírmetszet   53x38 cm


Sámánoltár I.   (2008)
papírmetszet, egyedileg színezett nyomat   59x27 cmMűhelyablak   (2008)
papírmetszet, egyedileg színezett nyomat   30x26 cm

Halak árnyéka   (2008)
papírmetszet, egyedileg színezett nyomat   37x26 cm


Zuhanó madár   (2006)
papírmetszet, digitális nyomat   69x40 cm
Sámánoltár VI.   (2008)
papírmetszet, digitális nyomat   49x74 cm
Sámánoltár IV.   (2008)
papírmetszet, digitális nyomat   75x45 cmSámánoltár III.   (2008)
papírmetszet, digitális nyomat   68x36 cmEgy ház emléke   (2008)
papírmetszet, digitális nyomat   70x38 cm
Erdei ember   (2008)
papírmetszet, digitális nyomat   45x70 cm

Sámánoltár V. (2008)
papírmetszet, digitális nyomat   35x71 cm

Sodra az időnek
(2008)   papírmetszet   43x34 cm
Portrék